ZENIFEL Dyfuzor i wkład

(No reviews yet) Write a Review

Standard Price

113,00zł

Read product description

Maximum Purchase:
10 units
loginToPurchase:
TRUE
Availability: In stock
Product Code: 308126
Przewidywany termin dostawy: od [minimumDate] do [maximumDate] . Więcej.

Potrzebujesz pomocy? Spytaj Swojego lekarza weterynarii lub skontaktuj się z nami.

You Might Want To Add
Show Less Show More

ZENIFEL® Dyfuzor i wkład

Feromony o działaniu uspokajającym do stosowania u kotów w przypadkach niewłaściwego zachowania wynikającego z zaburzeń behawioralnych.

WSKAZANIA:

Feromony o działaniu uspokajającym są głównie zalecane dla poprawy komfortu życia kotów wykazujących niewłaściwe zachowania, jak znaczenie moczem w pomieszczeniach zamkniętych, nadmierne drapanie, które to zachowania są wynikiem stresujących sytuacji. Są one zalecane w takich przypadkach jak zmiany w bezpośrednim otoczeniu, przeprowadzka do nowego domu, ekspozycja na hałas, inne wydarzenia (np. spotkania towarzyskie). W produkcie ZENIFEL Dyfuzor zastosowano specjalną technologię, która zapewnia uwalnianie feromonów przez 6 tygodni.

INSTRUKCJA STOSOWANIA: Instalowanie urządzenia:
1. Odkręcić nakrętkę z wkładu (w razie potrzeby należy użyć kawałka materiału w celu odkręcenia nakrętki) i umieścić go w dyfuzorze.
2. Włożyć dyfuzor do gniazdka elektrycznego w pozycji pionowej. Przekręcić dyfuzor w razie potrzeby. Flakon zawsze musi znajdować się poniżej gniazdka.


ZENIFEL Dyfuzor musi być włożony do gniazdka o napięciu 220-240 V przez cały zalecany czas stosowania.

Każdy flakon wystarcza na okres do 6 tygodni. Jednakże ruch powietrza, lokalizacja w pomieszczeniu, temperatura i wilgotność powietrza mogą wpływać na szybkość dyfuzji. Dla zapewnienia optymalnego działania należy wymieniać wkład co 6 tygodni. By wyczyścić dyfuzor należy wytrzeć go suchą ściereczką, a następnie należy umyć ręce.

Nie należy kłaść wkładu lub nakrętki bezpośrednio na niektórych powierzchniach (powierzchnie malowane, plastikowe).

Z dyfuzora może wydobywać się lekki zapach, podobny do zapachu wydobywającego się z grzejnika elektrycznego, co szczególnie może mieć miejsce wtedy, gdy gromadzi się na nim kurz. Można zauważyć także małą smużkę dymu, co nie stanowi jednak żadnego zagrożenia. Może pojawić się żółto-brązowe zabarwienie roztworu we flakonie, jak i mogą pojawić się plamki na ceramicznej płytce wewnątrz dyfuzora, co nie ma wpływu na funkcjonowanie urządzenia.

Nie transportować samolotem. Nadciśnienie wywołane transportem lotniczym powoduje wycieki.
Należy wymieniać urządzenie elektryczne po 6 miesiącach ciągłego użytkowania lub po zużyciu 4 wkładów.

OSTRZEŻENIA:
Przeczytać uważnie informacje dotyczące zastosowania preparatu i ostrzeżeń. Zachować je do późniejszego wykorzystania. Ostrzeżenia dotyczące zagrożenia pożarem, porażenia prądem lub innych obrażeń ciała.
• Nie podłączać innych urządzeń do gniazdka elektrycznego znajdującego się powyżej włączonego dyfuzora.
• Nie stosować bez dyfuzora.
• Nie stosować z innymi dyfuzorami.
• Nie stosować przedłużaczy, listw zasilających oraz przejściówek.
• Nie dotykać dyfuzora podczas jego używania, ponieważ wewnętrzne części urządzenia będą bardzo gorące.
• Nie otwierać urządzenia ani nie próbować w jakikolwiek sposób modyfikować jego części wewnętrznych.
• Nie zanurzać w wodzie.
• Trzymać poza zasięgiem dzieci.
• Unikać kontaktu z oczami, skórą, odzieżą.


W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem okulistą. W przypadku kontaktu ze skórą umyć dokładnie ten obszar skóry wodą i oczyścić zabrudzoną odzież. W przypadku połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.

Pozbyć się pustego opakowania i zużytego urządzenia elektrycznego zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

SKŁAD:

ZENIFEL Dyfuzor zawiera analogi frakcji F3 kocich feromonów policzkowych (3,33%), które są specyficzne gatunkowo, zatem wykazują działanie tylko u kotów. Substancje te są znane ze swoich właściwości uspokajających i zapewniają kotom dobre samopoczucie.