O Virbac

Firma Virbac Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest spółka zależną firmy Virbac S.A. (z główną siedzibą we Francji). Szeroka gama oferowanych przez firmę produktów w Polsce obejmuje zarówno preparaty dla zwierząt towarzyszących jak i gospodarskich.