Nota prawna

NOTA PRAWNA


Ta strona internetowa jest własnością i jest publikowana przez:
VIRBAC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373475
Wewnątrzwspólnotowy numer identyfikacyjny VAT - NIP: 7010268570
Siedziba główna znajduje się pod adresem: ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa
Tel : +48 228554046