Odstąpienie od umowy

1. Każdy kupujący  ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

2. W celu odstąpienia od umowy, prześlij wypełniony poniższy formularz zwrotu.

3. Koszt odesłania produktu ponosi kupujący.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU

 

Imię i nazwisko konsumenta                                                                                       Miejscowość, Data ………………………………….

  ………………………………………………

Adres konsumenta 

 ……………………………………………...

                                                                                                  Virbac sp. z o.o. 

                                                                                                  ul. Puławska 314 

                                                                                                  02-819 Warszawa

                                                                                                  e-mail: hpm@virbac.pl


 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAKUPU ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

.................................................................................................

 

Data zawarcia umowy: .........................

 

Data odbioru……………………………….


 

Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie wysłany / został wysłany* na adres Sprzedawcy w dniu …………………….…… w stanie niezmienionym.

 

 

...............................

Podpis konsumenta