Polityka prywatności i plików cookie

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookie (dalej: „Polityka”) opisuje sposób gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i ochrony danych osobowych (dalej: „Dane osobowe”) pozyskanych podczas odwiedzania lub dokonywania zakupów w Sklepie VIRBAC dostępnym za pośrednictwem strony internetowej https://store.pl.virbac.com/ (dalej: „Serwis”).

Polityka stanowi integralną część regulaminu Serwisu z dnia 25.05.2023 r (dalej: „Regulamin”). Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka nie dotyczy informacji zbieranych przez strony internetowe osób trzecich, które mogą umieszczać odnośniki lub reklamy albo w inny sposób być dostępne w Serwisie. Informacje zebrane przez strony internetowe osób trzecich są przedmiotem ich własnej polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) jest Virbac Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-819), ul. Puławska 314, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373475, NIP: 7010268570, REGON: 142684385, kapitał zakładowy 5 000,00 zł (dalej:” „Administrator” lub „Virbac”).

Kontakt z Virbac w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hpm@virbac.pl

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY

Kiedy odwiedzasz Serwis, automatycznie zbieramy pewne informacje o Twoim urządzeniu, w tym informacje o Twojej przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej oraz niektórych plikach cookie zainstalowanych na Twoim urządzeniu.

Ponadto podczas przeglądania Serwisu gromadzimy informacje o poszczególnych stronach internetowych lub produktach, które użytkownik przegląda, jakie strony internetowe lub hasła wyszukiwania skierowały go do Serwisu oraz informacje o sposobie interakcji z Serwisem (dalej: „Informacje o urządzeniu”).

Zbieramy Informacje o urządzeniu za pomocą następujących technologii:

  • Pliki cookie to pliki danych, które są umieszczane na Państwa urządzeniu lub komputerze i często zawierają anonimowy, unikalny identyfikator.
  • Pliki dziennika śledzą działania podejmowane w Serwisie i gromadzą dane, w tym Państwa adres IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony odsyłające/wychodzące oraz znaczniki daty/czasu.

Ponadto, gdy dokonujesz zakupu lub próbujesz dokonać zakupu za pośrednictwem Serwisu, zbieramy od Ciebie pewne informacje (dalej: „Informacje o zamówieniu”), w tym:

-        imię i nazwisko,

-        adres rozliczeniowy,

-        nazwa firmy (tylko jeśli dotyczy)

-        NIP (tylko jeśli dotyczy)

-        adres do wysyłki,

-        informacje dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych oraz dane niezbędne do wykonania płatności poprzez BLIK, szybkie przelewy elektroniczne i przelew tradycyjny,

-        adres e-mail

-        numer telefonu.

W rozumieniu niniejszej Polityki Danymi osobowymi będą zarówno Informacje o urządzeniu i Informacje o zamówieniu.

 

DLACZEGO ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy Twoje Dane osobowe, w celu:

-        Utworzenia konta, świadczenia usług oraz zarządzania zamówieniem złożonym za pośrednictwem Serwisu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

-        Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków finansowych i podatkowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c.

-        Dystrybucji newslettera – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a.

-        Podejmowania działań promocyjnych oraz marketingowych, w tym przesyłanie w formie elektronicznej informacji marketingowych i handlowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a.

-        Nawiązywania kontaktu z Administratorem i udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników Serwisu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f.

-        Utrzymania i poprawy naszego Serwisu, w tym bezpieczeństwa i personalizacji Twojego korzystania z Internetu, upewniając się, że treść jest przedstawiona w sposób najbardziej dla Ciebie efektywny, jak również w celu administrowania Serwisem i w celu wykonywania operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, badań, testów, celów statystycznych i badawczych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f.

-        dochodzenia roszczeń – w przypadkach nieprzestrzegania przepisów prawa, niewywiązywania się z warunków umownych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f.

-        dostarczania lub zezwolenia dostarczania Ci informacji o towarach i usługach, które myślimy, że mogą Cię zainteresować – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku operacji określonych w Regulaminie lub Polityce: możemy przekazywać Twoje Dane osobowe podmiotom wspierającym nas w bieżącej działalności, w tym podmiotom realizującym części składowe zamówień lub innych usług Virbac wskazanych w Regulaminie lub umożliwiającym wykonywanie takich operacji Virbac. W szczególności mogą to być: (a) dostawcy usług księgowych, finansowych, prawnych i doradczych, (b) dostawca hostingu dla Serwisu, (d) firma obsługująca technicznie Serwis, (e) firma obsługująca płatności, (f) przewoźnik (g) firma dostarczająca oprogramowanie wykorzystywane przy realizacji operacji określonych w Regulaminie, w tym dostawcy usług zaopatrujący Virbac w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, (h) inne podmioty, jeśli korzystanie z ich usług konieczne jest do prawidłowego działania Serwisu oraz świadczenia usług przez Virbac.

Korzystamy również z Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, jak nasi klienci korzystają z Serwisu. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Google wykorzystuje Twoje dane osobowe, kliknij https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Dane osobowe zgromadzone przez Virbac mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Virbac może przekazywać Dane osobowe do państw trzecich, w sytuacji gdy, którykolwiek z podmiotów wspierających Virbac w codziennej działalności dokonuje przetwarzania danych w państwie trzecim oraz wyłącznie w sytuacji, gdy Komisja Europejska dokonała stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony lub z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

REKLAMA BEHAWIORALNA

W ramach Serwisu prowadzone jest profilowanie poprzez analizę za pośrednictwem „clickmap” oraz analitykę opartą na eventach (Segment), które będzie polegało na tworzeniu dynamicznych i zautomatyzowanych:

-        wiadomości i treści reklamowych,

-        form komunikacji posprzedażowej,

-        metod segmentacji kontaktów i wysyłek wiadomości e-mail,

-        przypomnień o porzuconym koszyku,

-        metod doboru kanałów komunikacji,

-        metod do zarządzania kontaktami.

Skutkiem profilowania będzie generowanie spersonalizowanych działań marketingowych oraz powstawanie analiz i prognoz sprzedażowych.

Możesz złożyć sprzeciw wobec prowadzonego profilowania Twojej osoby pisząc na ten adres e-mail: hpm@virbac.pl

TWOJE PRAWA

Użytkownik Serwisu ma następujące prawa wynikające z przetwarzania jego danych osobowych:

-        prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych,

-        prawo do sprostowania danych osobowych, 

-        prawo do usunięcia danych osobowych ,

-        prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

-        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

-        prawo do przenoszenia danych,

-        prawo do cofnięcia wyrażanej zgody,

-        prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu realizacji powyższych uprawnień skontaktujcie się Państwo z nami: VIRBAC Sp. z o.o., ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa lub e-mail: biuro@virbac.pl

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH

W każdej chwili możecie Państwo poprosić o zawieszenie lub usunięcie swojego konta poprzez dostęp do swojego profilu.

Wasze dane są przechowywane przez cały czas korzystania z serwisu oraz przez okres 10 lat od ostatniego połączenia z Waszym kontem.

Gdy Złożycie Państwo zamówienie za pośrednictwem Serwisu, zachowamy Wasze Informacje o zamówieniu dla naszej dokumentacji, a ze względu na przepisy prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich Informacji o zamówieniu przez okres 10 lat. Jednakże po upływie dwóch lat od ostatniego połączenia lub ostatniego zakupu ograniczamy przetwarzanie danych, co oznacza, że dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

OGRANICZENIA

Serwis nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 lat.

ZMIANY

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę prywatności w celu odzwierciedlenia, na przykład, zmian w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.

PLIKI COOKIES

Virbac wykorzystuje pliki cookies tj. niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Virbac.

Cookies to pliki tekstowe, zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane do komputera osobistego, telefonu komórkowego lub innego urządzenia, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową. Cookies są następnie przesyłane z powrotem do tej strony w trakcie każdej kolejnej wizyty lub do innej strony internetowej, która stosuje pliki cookies. Cookies wypełniają wiele różnych zadań, na przykład pozwalają sprawnie poruszać się pomiędzy stronami, pamiętają Twoje preferencje i generalnie poprawiają jakość użytkowania. Mogą również pomóc w zapewnieniu, że reklamy, które pojawiają się w Internecie, są bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich zainteresowań.

Poniżej znajduje się lista wszystkich plików cookies używanych w naszym Serwisie, określone według kategorii:

Niezbędne pliki cookies

Pliki te są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po Serwisie i korzystanie z jego możliwości, takie jak dostęp do bezpiecznych obszarów Serwisu. Bez tych plików cookies wybrane przez Ciebie usługi, takie jak koszyki zakupów lub e-fakturowania, nie mogą być świadczone.

Cookies wydajnościowe

Te pliki cookies zbierają informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z Serwisu, na przykład które strony użytkownik odwiedza najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Te pliki cookies nie zbierają informacji, które identyfikują użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez te cookies są zbiorcze, a więc anonimowe. Są używane tylko w celu poprawy działania Serwisu.

Cookies funkcjonalne

Te pliki cookies pozwalają Serwisowi zapamiętywać wybory, których dokonujesz (takie jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajdujesz) i zapewniają ulepszone, bardziej osobiste użytkowanie. Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętania dokonanych zmian rozmiaru tekstu, czcionek i innych elementów stron internetowych, które możesz dostosować. Mogą być także wykorzystane w celu zapewnienia wybranych przez Ciebie usług, takich jak oglądanie wideo lub komentowanie na blogu.

Cookies reklamowe

Te pliki cookies zbierają informacje na temat Twoich nawyków przeglądania w celu skierowania reklamy dostosowanej do Ciebie i Twoich zainteresowań, o ile wyrazisz na to zgodę poprzez wybór odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Są one również wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń reklamy, a także pomagają sprawdzić skuteczność kampanii reklamowej. Zazwyczaj są umieszczane przez sieci reklamowe z naszą zgodą. Zapamiętują, że odwiedzałeś stronę internetową i informacja ta (w zbiorczy i anonimowy sposób) jest współdzielona z innymi podmiotami takimi jak reklamodawcy. Dość często cookies reklamowe będą połączone z funkcjonalnością strony innego podmiotu. Jeśli włączysz te cookies nadal możesz korzystać z Serwisu bez ograniczeń.

Cookies podmiotów trzecich

Podczas korzystania z naszego Serwisu, Twoje urządzenie lub przeglądarka może otrzymywać cookies pochodzące od podmiotów trzecich, na przykład podczas korzystania ze wstawionej treści i odnośników do sieci społecznościowych, o ile wyrazisz na to zgodę poprzez wybór odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Ważne jest, aby wiedzieć, że nie mamy dostępu ani kontroli na cookies używanymi przez te firmy lub strony internetowe osób trzecich. Radzimy udać się na strony internetowe podmiotów trzecich, aby uzyskać więcej informacji na temat ich cookies oraz o tym jak nimi zarządzać. Jeśli włączysz te cookies nadal możesz korzystać z Serwisu.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

BEZPIECZEŃSTWO SERWISU I DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Virbac stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania Danych osobowych.

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia konieczne w niezbędnym zakresie do zapewnienia ochrony Twoich Danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem i zmianami.

Jeśli zakładasz Konto w Serwisie, musisz wybrać hasło w celu ochrony informacji umieszczonych na Twoim Koncie. Siła hasła zależy od Ciebie: powinieneś wybrać hasło unikalne i dbać o jego bezpieczeństwo. Możesz dokonać zmiany hasła tak często, jak będziesz miał na to ochotę, przechodząc do sekcji Moje Konto w Serwisie. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie hasła w tajemnicy. Prosimy o nieudostępnianie hasła innym osobom. Nasz proces logowania został zaprojektowany w sposób chroniący Twoją prywatność. Jeśli masz problem z zalogowaniem się w naszym Serwisie, upewnij się, że używasz Swojego zarejestrowanego adresu e-mail oraz poprawnego hasła. Jeżeli używasz swojego zarejestrowanego adresu e-mail oraz poprawnego hasła i nadal masz problemy z zalogowaniem się do naszego Serwisu, prosimy o kontakt z na podane niżej dane.

Virbac wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet. Virbac rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.